Milieuzone Rotterdam

Milieuzone Rotterdam

Dat de regels wat betreft 'schoner' transport steeds verder worden aangescherpt, was al bekend. Door maatregelen te treffen zoals milieuzones in grote steden, probeert de overheid transportbedrijven te stimuleren over te gaan op schonere auto's. Zo is sinds begin dit jaar de milieuzone in Rotterdam verder uitgebreid. De binnenstad is alleen te bereiken voor transportbedrijven (met auto's die niet aan...