Milieuzone Rotterdam

Milieuzone Rotterdam

Dat de regels wat betreft ‘schoner’ transport steeds verder worden aangescherpt, was al bekend. Door maatregelen te treffen zoals milieuzones in grote steden, probeert de overheid transportbedrijven te stimuleren over te gaan op schonere auto’s.

Zo is sinds begin dit jaar de milieuzone in Rotterdam verder uitgebreid. De binnenstad is alleen te bereiken voor transportbedrijven (met auto’s die niet aan de milieueisen voldoen) door de vracht over te hevelen op auto’s die aan de regels voor roetuitstoot voldoen.
Overigens zijn het niet alleen vrachtwagens die tegenwoordig geweerd worden uit de Rotterdamse binnenstad.
Ook dieselauto’s met een bouwjaar van voor 2001, en benzineauto’s van voor 1992 zijn niet meer welkom. In 2018 wordt die maatregel nog verder opgeschroefd, en moeten ook dieselauto’s van voor 2005 het ontgelden.
Overigens gelden deze regels ook voor de ’s Gravendijkwal.

Het toetreden van de milieuzone is niet voor alle vrachtwagens verboden. Een standaard ontheffing geldt voor vrachtwagens van hulpdiensten als brandweer en politie, of wagens die afval op komen halen. (denk aan de veel geziene wagens van Roteb)
100% Electrisch rijdende vrachtwagens zijn uiteraard niet verboden.

Maar hoe zit het dan als je gaat verhuizen vanuit hartje Rotterdam, en hier een vrachtwagen voor wilt inschakelen? Of als je bezig bent met bouwwerkzaamheden, en je vrachtwagens simpelweg nodig hebt om materialen aan te komen leveren?
Dan kun je bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor een dag, of voor een langere periode.

Zo zie je, Rotterdam gaat wel ver in zijn regelgeving met als doel verbeterde luchtkwaliteit, maar voor sommige dingen moet men nog even aan de tekentafel gaan zitten.

No Comments

Leave a reply.